Makulatura 2023


Recykling i Organizacja Odzysku PN-EN 643sustainability >>> circularity >>> value added businessRoman Kosiorek CEO / Design and Development / Solutions & Support / Innovative Technologies


Carpe Diem Sp. z o.o. Twoim doradcą w organizcji GOZ - gospodarki zrównoważnego rozwoju.Oferujemy najbardziej wydajne rozwiązania gwarantujące oszczędności.PARTNER
w rozwóju gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce

Definicja GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana także gospodarką obiegu zamkniętego lub cyrkularną, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.

Model ten ma na celu tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.Dr Roman Kosiorek-Makulatura-Reuse-Reduce-RecycleCele GOZ

Priorytetem w GOZ jest redukcja liczby odpadów i wykorzystywanych surowców. Kolejnym rozwiązaniem jest przedłużanie życia surowców, np. poprzez ich ponowne wykorzystywanie, naprawę. Dopiero ostatnim działaniem w hierarchii GOZ jest recykling.

 • - minimalizacja zużycia surowców oraz powstawania odpadów
 • - zmniejszenie emisji CO2 i poziomów wykorzystania energii

Recykling papieru - odmiany makulaturyOrganizacja procesu - pozyskiwanie, sortowanie oraz zabezpieczanie dostaw surowca


Dr Roman Kosiorek - EN643 - Makulatura - Odzysk

Szczegółowa klasyfikacja makulatury przeznaczonej do wykorzystania w przemyśle papierniczym jako surowiec wtórny została zawarta w Polskiej Normie PN-EN 643 z grudnia 1995 roku, będącej polską wersją europejskiej normy EN 643.
Nie obejmuje ona jednak makulatury stosowanej do produkcji opakowań artykuółw spożywczych oraz pozyskiwanej ze zbiorczych śmietników.
Norma dzieli makulaturę na cztery rodzaje, które składają się z szeregu odmian. Poszczególne rodzaje nadają się do produkcji papieru o różnym stopniu odporności na działania mechaniczne.
Z grupy A mogą powstawać papiery toaletowe, gazetowe, natomiast do produkcji mocniejszych papierów pakowych i na tekturę falistą konieczne jest stosowanie makulatury grupy C i D.
Norma definiuje przede wszystkie te odmiany, które są przedmiotem obrotu na rynku europejskim.

Rodzaj A

odmiany słabe

 • - makulatura zmieszana w sposób naturalny, np. zw gospodarstw domowych (sortowana lub nie)
 • - makulatura zmieszana sortowana, np. zawierająca mniej niż 40% gazet
 • - makulatura z domów handlowych, np. opakowania, tektura lita, papier pakowy
 • - tektura falista, zużyte pudła i ścinki
 • - mieszanina periodyków, magazynów ilustrowanych, broszur, książek adresowych, katalogów
 • - mieszanina niesprzedanych gazet, periodyków i magazynów, papiery biurowe podarte (zmieszane)

Rodzaj B

odmiany średnie

 • - stare gazety bez barwnych załączników
 • - gazety ze zwrotów bez barwnych załączników
 • - ścinki barwne zadrukowane
 • - akta barwne – korespondencja na drukach bez twardych okładek i kalki
 • - książki z papieru bezdrzewnego bez okładek
 • - magazyny ilustrowane bez twardych okładek, lakieru, farb i klejów, etykiet, papierów klejących
 • - papiery samokopiujące białe i barwne
 • - papiery i tektury powlekane polietylenem
 • - papiery biurowe drzewne, w tym z makulatury

Rodzaj C

odmiany lepsze

 • - ścinki drukarskie (w tym z papieru bezdrzewnego)
 • - karty perforowane
 • - papiery biurowe zadrukowane, białe, bezdrzewne
 • - akta białe mieszane bez bloków kasowych, kalki i bloków klejowych
 • - akta białe z papieru bezdrzewnego
 • - formularze białe z papieru bezdrzewnego
 • - niezadrukowane papiery białe przeznaczone do druku gazet, periodyków
 • - ścinki białe bezdrzewne, niepowlekane
 • - tektury białe wielowarstwowe niezadrukowane

Rodzaj D

odmiany mocne

 • - opakowania i ścinki z tektury falistej o pokryciu z kraftlinera (podwójnej warstwy płaskiej z włókien celulozowych) i testlinera (podwójnej warstwy płaskiej, gdzie zewnętrzna warstwa wykonana jest z włókien celulozowych, a wewnętrzna może być z makulatury)
 • - zużyte, nie zakurzone i czyste worki papierowe, np. po materiałach budowlanych lub nawozach, z wyjątkiem worków po substancjach barwiących i/lub o trwałym zapachu
 • - zużyte papiery i tektura kraft o barwie naturalnej lub białej
 • - ścinki i odpady z nowego papieru i tektury kraft o barwie naturalne

Dr Roman Kosiorek - Carpe Diem

Optymalizacja cen makulatury

Carpe DIEM Sp. z o.o. wspiera działania proekologiczne firm oferując najwyższej jakości kompletne rozwiązania, we wszelkich obszarach działalności gospodarczej.

Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię.

Rozwiązania oświetlenia

Rozwiązania techniczne obniżające koszty eksploatacji. Optymalizacja parametrów oświetleniowych i kosztów eksploatacji instalacji. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów wymiany źródeł światła.

Lampy LED

Najnowsze rozwiązania LED plus inteligentna technologia. Wsparcie dla Smart City.
Pełna informacja oraz specyfikacje techniczne do pobrania.

RECYKLING

- organizacja odzysku
- makulatura
- odpady niebezpieczne

ENERGIA

- technologia LED
- doradztwo inwestycyjne
- programy finansowania
- instalacje i szkolenia

DORADZTWO

- zarządzanie
- handel
- logistyka
- marketing i PR

PROJEKTY

- restrukturyzacja
- budżetowanie
- biznes plany

Carpe DIEM Sp. z o.o. Dr Roman Kosiorek - Carpe Diem

Siedziba Spółki:
41-400 Mysłowice
ul. Górnicza 23 lok. 1

NIP: 678-302-51-94
Regon: 120499854

CEO info

Dr Roman Kosiorek, absolwent m.in. Uniwersytetu Warszawskiego (finanse i rachunkowość), Wyższej Szkoły Psychologii (Psychologia), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Wydz. Techniczny), Politechniki Poznańskiej (Wydział Elektryczny), London Logistics Institute (Logistyka i Magazynowanie), Aberdeen University (Marketing), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie).
Wieloletnie doświadczenie w pracy w Zarządach międzynarodowych korporacji (szwedzka, amerykańska, niemiecka) oraz firmach polskich. Konsultant biznesowy, ekspert w dziedzinie struktur i strategii sprzedaży, efektywności zarządzania aktywami oraz efektywności energetycznej.