CARPE DIEM O NAS RECYKLING CZYSTA ENERGIA DORADZTWO KONTAKT

Roman Kosiorek CEO

Projektowanie rozwiązań

odzysku makulatury

PN-EN 643 & EN 643.

RECYKLING

Roman Kosiorek Recykling

Szczegółowa klasyfikacja makulatury przeznaczonej do wykorzystania w przemyśle papierniczym jako surowiec wtórny została zawarta w Polskiej Normie PN-EN 643 z rudnia 1995 roku, będącej polską wersją europejskiej normy EN 643. Nie obejmuje ona jednak makulatury stosowanej do produkcji opakowań artykuółw spożywczych oraz pozyskiwanej ze zbiorczych śmietników. Norma dzieli makulaturę na cztery rodzaje, które składają się z szeregu odmian. Poszczególne rodzaje nadają się do produkcji papieru o różnym stopniu odporności na działania mechaniczne. Z grupy A mogą powstawać papiery toaletowe, gazetowe, natomiast do produkcji mocniejszych papierów pakowych i na tekturę falistą konieczne jest stosowanie makulatury grupy C i D. Norma definiuje przede wszystkie te odmiany, które są przedmiotem obrotu na rynku europejskim.

 • Rodzaj A – odmiany słabe makulatury
 • - makulatura zmieszana w sposób naturalny, np. z gospodarstw domowych (sortowana lub nie) - makulatura zmieszana sortowana, np. zawierająca mniej niż 40% gazet
  - makulatura z domów handlowych, np. opakowania, tektura lita, papier pakowy
  - tektura falista, zużyte pudła i ścinki
  - mieszanina periodyków, magazynów ilustrowanych, broszur, książek adresowych, katalogów
  - mieszanina niesprzedanych gazet, periodyków i magazynów, papiery biurowe podarte (zmieszane)

 • Rodzaj B – odmiany średnie makulatury
 • - stare gazety bez barwnych załączników
  - gazety ze zwrotów bez barwnych załączników
  - ścinki barwne zadrukowane
  - akta barwne – korespondencja na drukach bez twardych okładek i kalki
  - książki z papieru bezdrzewnego bez okładek
  - magazyny ilustrowane bez twardych okładek, lakieru, farb i klejów, etykiet, papierów klejących
  - papiery samokopiujące białe i barwne
  - papiery i tektury powlekane polietylenem
  - papiery biurowe drzewne, w tym z makulatury

 • Rodzaj C – odmiany lepsze makulatury
 • - ścinki drukarskie (w tym z papieru bezdrzewnego)
  - karty perforowane
  - papiery biurowe zadrukowane, białe, bezdrzewne
  - akta białe mieszane bez bloków kasowych, kalki i bloków klejowych
  - akta białe z papieru bezdrzewnego
  - formularze białe z papieru bezdrzewnego
  - niezadrukowane papiery białe przeznaczone do druku gazet, periodyków
  - ścinki białe bezdrzewne, niepowlekane
  - tektury białe wielowarstwowe niezadrukowane

 • Rodzaj D – odmiany mocne makulatury
 • - opakowania i ścinki z tektury falistej o pokryciu z kraftlinera (podwójnej warstwy płaskiej z włókien celulozowych) i testlinera (podwójnej warstwy płaskiej, gdzie zewnętrzna warstwa wykonana jest z włókien celulozowych, a wewnętrzna może być z makulatury)
  - zużyte, nie zakurzone i czyste worki papierowe, np. po materiałach budowlanych lub nawozach, z wyjątkiem worków po substancjach barwiących i/lub o trwałym zapachu
  - zużyte papiery i tektura kraft o barwie naturalnej lub białej
  - ścinki i odpady z nowego papieru i tektury kraft o barwie naturalnej

  Popularny podział na typy makulatury:
  1. High grades - najwyższa jakość, czysty papier w kawałkach; odpadki z pierwszej produkcji gazety,makulatura niezadrukowana - nie wymaga czyszczenia, użyta do produkcji papieru kserograficznego
  2. De-inking grades - jakość wysoka, to gazety, makulatura zadrukowana - ale wymaga usunięcia farb, odbarwienia, gazety na newsprint;
  3. Kraft grades - średnia jakość; pochodzi z niewybielanych materiałów pakownych; może mieć to samo użycie ponownie
  4. Low grades - najniższa przydatna jakość na rynku, to mieszane gatunki np. stary papier kserograficzny, książki, gazety, magazyny, jest użyteczna do produkcji opakowań i tektury


  EKOLOGIA | ODPADY | ŚRODOWISKO | ZARZĄDZANIE